Οι διαφορές Δυσγραφίας και Δυσλεξίας.

2017-11-28

Τόσο η δυσλεξία όσο και η δυσγραφία αποτελούν μορφές μαθησιακής δυσκολίας. Η δυσλεξία επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση, ενώ η δυσγραφία, τη γραφή. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και συνήθως εμφανίζονται παράλληλα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα συχνά να συγχέονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές διαταραχές.

Δυσγραφία.

Μία δυσκολία στην πράξη της γραφής. Το παιδί ίσως δυσκολεύεται να οργανώσει και να εκφράσει τις σκέψεις και τις ιδέες του σε γραπτή μορφή.

Πιθανά σημάδια

 • Δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας.
 • Αργός ρυθμός και δυσκολία στη γραφή.
 • Σύγχυση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.
 • Έλλειψη οργάνωσης γραμμάτων και λέξεων.
 • Ανεπαρκής επίδοση στην ορθογραφία και στη γραμματική.
 • Δυσκολία στη λαβή του μολυβιού.
 • Λανθασμένη χρήση σημείων στίξης.
 • Ασύνδετες προτάσεις και απουσία παραγράφων.
 • Δυσκολία στην οργάνωση πληροφοριών στον γραπτό λόγο.

Πιθανές συναισθηματικές και κοινωνικές επιδράσεις.

 • Τα «ακατάστατα» γραπτά του παιδιού και τα πολλά λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε χαρακτηρισμούς όπως «τεμπέλης» ή «τσαπατσούλης».
 • Το αίσθημα σύγχυσης ή ματαίωσης που βιώνει στο σχολείο ίσως του προκαλεί άγχος.
 • Μπορεί ακόμη να αποφεύγει να παίρνει πρωτοβουλία και η αυτοεκτίμησή του να είναι χαμηλή.

Τι προτείνεται.

 • Εργοθεραπεία με στόχο να ενισχυθούν οι λεπτές κινητικές δεξιότητες και η επιδεξιότητα.
 • Να γίνεται ένα διάλειμμα πριν ελέγξει την εργασία του.
 • Μία λίστα ελέγχου που θα βοηθήσει στον έλεγχο της εργασίας του, ορθογραφία, καθαρά γράμματα, γραμματική, σύνταξη, ξεκάθαρη ακολουθία των ιδεών, κλπ.
 • Χρήση διαγραμμάτων

Συμβουλές.

 • Διάθεση επιπλέον χρόνου σε διαγωνίσματα γραπτού τύπου.
 • Πρόσβαση στις σημειώσεις μαθήματος και στις εργασίες για το σπίτι.
 • Εκμάθηση συγκεκριμένων λέξεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αρχή των προτάσεων σε γραπτές απαντήσεις.
 • Να είναι σε θέση να απαντά με άλλους τρόπους εκτός της γραφής.
 • Οι γραπτές εργασίες να χωρίζονται σε επιμέρους βήματα.
 • Χρήση επεξεργαστή κειμένου στο σχολείο.
 • Καθοδήγηση στις δεξιότητες πληκτρολόγησης.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι.

 • Εξασκήστε τις δεξιότητες πληκτρολόγησης.
 • Χρησιμοποιήστε εργαλεία που μετατρέπουν την ομιλία σε κείμενο.
 • Δοκιμάστε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης γραφικού χαρακτήρα, όπως το Handwriting Without Tears.
 • Εξασκηθείτε στον σωστό σχηματισμό των γραμμάτων χρησιμοποιώντας τεχνικές που δεν απαιτούν γράψιμο στο χαρτί, όπως το να γράφει με το δάχτυλο στον αέρα ή σε αφρό ξυρίσματος.


Δυσλεξία.

Μία δυσκολία που επηρεάζει την ανάγνωση. Είναι επίσης πιθανό να επηρεάζει τη γραφή, τον συλλαβισμό και τον λόγο. Το παιδί ίσως δυσκολεύεται να απομονώσει ήχους, να αντιστοιχίσει ήχους σε γράμματα ή να συνδυάσει ήχους ώστε να δημιουργήσει λέξεις.

Πιθανά σημάδια.

 • Δυσκολία στην ανάγνωση.
 • Δυσκολία στην προφορά λέξεων.
 • Ελλιπής οπτική μνήμη.
 • Το παιδί αποφεύγει να διαβάζει δυνατά.
 • Ανεπαρκής επίδοση στην ορθογραφία και στη γραμματική.
 • Δυσκολία στην κατανόηση κειμένου που διαβάζει.
 • Δυσκολία διάκρισης της σειράς τον γραμμάτων.
 • Δυσκολία στην ακολουθία μίας σειράς οδηγιών.
 • Δυσκολία στην οργάνωση των σκέψεων στον προφορικό λόγο.

Πιθανές συναισθηματικές και κοινωνικές επιδράσεις.

 • Το γεγονός ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ορισμένες προσδοκίες μπορεί να κάνει το παιδί να αισθάνεται ματαίωση.
 • Η δυσκολία αντίληψης κάποιων λεκτικών αστείων, του σαρκασμού και των λεπτών εννοιών της γλώσσας μπορεί να έχει αντίκτυπο στις κοινωνικές συνδιαλλαγές, όπως επίσης και η δυσκολία ανάκλησης λέξεων ή άμεσης απόκρισης σε μία ερώτηση.

Τι προτείνεται.

 • Καθοδήγηση στο πώς να αναγνωρίζει ήχους, να κατανοεί πως τα γράμματα αντιστοιχούν σε ήχους στον λόγο και να αποκωδικοποιεί λέξεις
 • Ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα Ειδικής διαπαιδαγώγησης
 • Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης που επικεντρώνεται στην χρήση όλων των αισθήσεων κατά την εκμάθηση (πολλά προγράμματα χρησιμοποιούν πολυαισθητηριακή μέθοδο)

Συμβουλές.

 • Διάθεση επιπλέον χρόνου για ανάγνωση και γραφή.
 • Πρόσβαση στις σημειώσεις μαθήματος του, με στόχο να μειωθεί ο όγκος των σημειώσεων που κρατάει το παιδί την ώρα του μαθήματος.
 • Απλοποιημένες οδηγίες.
 • Ηχογράφηση των βιβλίων.
 • Συντομευμένες εργασίες.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι.

 • Να διαβάζετε δυνατά έτσι ώστε το παιδί να ακούει ιστορίες που είναι ανώτερες του αναγνωστικού του επιπέδου.
 • Ενθαρρύνετε το παιδί να ακούει ηχογραφημένα βιβλία.
 • Βοηθήστε το παιδί στη χρήση προγραμμάτων ορθογραφικού ελέγχου ειδικά σχεδιασμένα για ανθρώπους με δυσλεξία.
 • Χρησιμοποιήστε εργαλεία που μετατρέπουν την ομιλία σε κείμενο.
 • Όταν πρόκειται για παιδιά μικρής ηλικίας, βοηθούν τα παιδικά τραγούδια, καθώς και τα τραγούδια που ενισχύουν τη μνήμη.


Αν το παιδί σας δυσκολεύεται στην ανάγνωση ή τη γραφή, δεν είναι εύκολο να εντοπίσετε που εστιάζετε η δυσκολία του. Η δασκάλα ή ο δάσκαλός του μπορεί αρχικά να σας καθοδηγήσει , επισημαίνοντάς σας τις δυσκολίες που έχει εντοπίσει στην τάξη και μπορείτε μαζί να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενισχυθεί ένα παιδί που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δυσκολίες, ώστε τελικά να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου.

Οι μαθησιακές δυσκολίες και η Δυσλεξία είναι νευρολογικές διαταραχές που μπορεί να το καταστήσουν δύσκολο να αποκτηθούν ορισμένες ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε χαμηλή νοημοσύνη ή τεμπελιά.
Πηγή: upbility.gr